MARKNADSLEDANDE PÅ FORDONSTVÄTTAR OCH VATTENRENING

Slam- och oljeavskiljare

Funktionen i ett avskiljarsystem kan betyda skillnaden mellan en väl fungerande anläggning och en med driftstörningar, kapacitetsbrist och problem. Revatec har efter mångårig erfarenhet utvecklat avskiljare som är optimerade för tvättanläggningar.

Ett stort antal innovationer gör att vi anser oss kunna säkerställa system till såväl mindre anläggningar som till system med kapacitet på tusentals liter/h. Avskiljarsystemen kan utrustas med såväl, koalecensfilter, lamellfilter, automatiska avstängningsventiler, larmanordningar m.m.

Egentillverkade avskiljarsystem

Vi har egenproducerade system i betong på 3, 6 och 9 m3 med beteckningar klass D körbar 40 ton i hårdgjord yta. Tankarna kombineras och byggs ihop som moduler för att passa de flesta typer av återvinningssytem och återvinningsanläggningar. En betongavskiljare på 9 m3 väger ca 12 ton inklusive lock vilket gör att den är optimal för nedgrävning då den är viktneutral. Med schaktbotten på blott 3,2 meter från färdig mark vågar vi påstå att detta är det mest totalekonomiska alternativet på marknaden.

Vi kan även leverera egenutvecklade avskiljarsystem i rostfritt stål eller plast för placering ovan mark.

Gå tillbaka

avskiljare, slam- och oljeavskiljare

Comments are closed.

Translate »