MARKNADSLEDANDE PÅ FORDONSTVÄTTAR OCH VATTENRENING

Debiteringssystem för tvättanläggningar

WashTrax – Detta är benämningen på Revatecs egenutvecklade övervaknings- och debiteringssystem för tvättanläggningar.

Det Windowsbaserade systemet möjliggör debitering och övervakning av i stort sett alla aktiviteter som kan utföras i en tvätthall. Systemet kan även tala om vilka fordon som får göra vad och hur mycket det kostar. Detta är en viktig förutsättning för att kunna bedriva en oövervakad professionell tvättanläggning.

Ett smidigt system för tvättanläggningar

Systemet är uppbyggt av moduler och består av följande komponenter:

WashTrax Admin – där man lägger in kunder avtal och fordon, samt underhåller prislistor etc. WashTrax Admin hanterar upp till 4 tvätthallar. En av systemets unika fördelar är DWCC (Dynamic Wash Cycle Change) som gör det möjligt att efter ett visst antal utförda förvalda tvättar automatiskt byta till annat program. Detta vid exempelvis tågtvätt med syra/alkali, att underspolning ska utföras var 5:e gång eller liknande.

WashTrax Monitor – är den programvara som sköter kommunikationen mellan databas och tvätthall.  WashTrax Monitor kontrollerar mot databas att begärda tjänster endast medges till behörig användare.

WashTrax Maintenance – underhåller och säkerhets kopierar databasen.

Gå tillbaka

debiteringssystem fordonstvättar

Comments are closed.

Translate »