MARKNADSLEDANDE PÅ FORDONSTVÄTTAR OCH VATTENRENING

Miljö

Revatecs utrustningar för tvätt av tunga fordon och rening av processvatten utgör ett systematiskt bidrag till hållbar miljöutveckling.

Miljo

Aktivt miljöarbete är därmed en naturlig och fundamental del som genomsyrar hela vår verksamhet. Våra produkter konstrueras, tillverkas och testas i enlighet med högt ställda krav på miljöhänsyn. Samtidigt som all utrustning i drift verkar för att minska belastningen på vår yttre miljö förbättrar våra koncept även den inre arbetsmiljön med minimerad risk för ohälsa och olycksfall.

Comments are closed.

Translate »