Kiruna Brandstation – 2020

Vi är glada över att vi fick leverera en högtryckstvättanordning till Kiruna Brandstation under 2020.