Vattenrening

Vattenrening av processvatten från fordonstvättar och industri

Introduktion

Sedan tidigt 90-tal har Revatec gått i bräschen för innovation och utveckling inom rening av processvatten från fordonstvättar. Vi har testat de flesta tekniker som finns. Den erfarenheten är dyrbar när utsläppskraven skärps. Med ett vattenreningssystem från Revatec kan du vara säker på att även framtidens krav uppfylls.

Revatec

Vi har testat de flesta tekniker för vattenrening av processvatten från fordonstvättar. Alla har gett varierande resultat främst gällande driftsäkerhet, ekonomi och livslängd. Man måste vara medveten om att det ställs hårda krav från såväl statliga verk som kommunala bolag gällande hur förorenat vattnet som får släppas till kommunalt reningsverk får vara.

Vattenreningsverk osmos och elektrokoagulering
Revatec levererar Vattenreningsverk och stryrsytem till Fredriksbergsbadet i västerås

Val av vattenrenings system

Val av system för vattenrening beror på flöde, smutsighetsgrad, avskiljarsystem, återvinningsgrad med mera. Revatec har jobbat med allt ifrån electrokoagulering och microsyresättning med vacuuminjicering av ozon till Biologisk och kemisk flockning. Revatec har monterat flera hundra anläggningar i varierande storlek för rening av processvatten från fordonstvättar och har hittills alltid levererat godkända anläggningar.

Faktorer att överväga

När det gäller att välja rätt system för vattenrening är det viktigt att ta hänsyn till flera faktorer, såsom:

  • Flöde: Hur mycket vatten kommer att passera genom reningssystemet? Större mängder vatten kräver kraftigare och mer robusta reningssystem.
  • Smutsighetsgrad: Hur förorenat är vattnet som ska behandlas? Ju mer förorenat vattnet är, desto kraftigare reningssystem krävs för att uppnå önskad reningsnivå.
  • Avskiljarsystem: Vilken typ av avskiljarsystem används i anläggningen? Olika system kräver olika typer av vattenreningstekniker.
  • Återvinningsgrad: Hur mycket av det renade vattnet ska återvinnas och återanvändas i processen? Högre återvinningsgrad kräver mer avancerade reningssystem. Vi brukar rekommendera runt 85% men har även anläggningar med över 98% återvinning.

Rening av tungmetaller

Vattnet skall renas från ett antal tungmetaller såsom nickel, kadmium, zink m.fl. Dessa metaller kan vara skadliga för miljön och människors hälsa om de släpps ut i naturen. Revatec’s vattenreningssystem är utformade för att effektivt avlägsna dessa metaller och säkerställa att vattnet är säkert att släppa ut i miljön eller återanvända i processen.

Rening av olja

Olja är en annan förorening som ofta finns i processvatten från fordonstvättar och industri. Revatec’s vattenreningssystem är även kapabla att effektivt avlägsna olja från vattnet, vilket resulterar i renare och säkrare vatten.

Provtagning

För att säkerställa att ditt vattenreningssystem fungerar effektivt är det viktigt att regelbundet testa och övervaka vattenkvaliteten. Revatec erbjuder provtagningstjänster där vi har ett flertal ackrediterade provtagare som kan utföra årliga provtagningar för att säkerställa att ditt system uppfyller alla gällande krav och standarder.

Samarbetet med Eurofins AB

Revatec samarbetar med Eurofins AB, ett ledande företag inom analys och laboratorietjänster, för att utföra analyser och rapporter av vattenprov. Genom detta samarbete kan du vara säker på att ditt vattenreningssystem övervakas noggrant och att eventuella problem eller brister upptäcks i tid.