MARKNADSLEDANDE PÅ FORDONSTVÄTTAR OCH VATTENRENING

Vattenrening av processvatten från fordonstvättar

Sedan tidigt 90-tal har Revatec gått i bräschen för innovation och utveckling inom rening av processvatten från fordonstvättar. Vi har testat de flesta tekniker som finns. Den erfarenheten är dyrbar när utsläppskraven skärps. Med ett vattenreningssystem från Revatec kan du vara säker på att även framtidens krav uppfylls.

Vi har testat de flesta tekniker för vattenrening av processvatten från fordonstvättar. Alla har gett varierande resultat främst gällande driftsäkerhet, ekonomi och livslängd. Man måste vara medveten om att det ställs hårda krav från såväl statliga verk som kommunala bolag gällande hur förorenat vattnet som får släppas till kommunalt reningsverk får vara.

Vi löser vattenreningen i din tvättanläggning på rätt sätt

På Revatec har vi några grundstolpar att luta oss mot när vi konstruerar en tvättanläggning.

Självklart skall allt vatten som går till kommunalt avlopp vara mätbart, dvs det får inte finnas några bräddavlopp i avskiljare eller på andra platser i systemet. Vidare ser vi det som självklart att anläggningen kan stoppas vid driftsfel så att tvätt ej tillåts så länge reningsverkets funktion ej garanteras. För att kunna göra det krävs en anläggning med hög driftsäkerhet med automatisering. Detta har vi……

Att välja rätt system för vattenrening

Val av system för vattenrening beror på flöde, smutsighetsgrad, avskiljarsystem, återvinningsgrad med mera. Revatec jobbar framförallt med electrokoagulering och microsyresättning med vacuuminjicering av ozon. Revatec har monterat ett par hundra anläggningar i varierande storlek för rening av processvatten från fordonstvättar och har hittills alltid levererat godkända anläggningar.

Vattnet skall renas från ett antal tungmetaller såsom nickel, kadmium, zink m fl. men även olja. Ni kan vända er till oss för att få er årliga provtagning utförd då vi har ett flertal ackrediterade provtagare och samarbetar med Eurofins AB som utför analys och rapport.

Vattenrening som uppfyller morgondagens krav

De närmaste åren kommer utsläppskraven att skärpas ytterligare och med ett system från Revatec kan du vara säker på att även framtida krav kan uppfyllas.

För information om vilka regler som gäller för din typ av anläggning i just din kommun kan Ni med fördel vända Er till www.kappala.se eller www.naturvardsverket.se eller helt enkelt fråga oss.

Gå tillbaka

Vattenrening för fordonstvättar

Comments are closed.

Translate »