Slam & oljeavskiljare

Egentillverkade avskiljarsystem

Betongavskiljarsystem

Revatec erbjuder egenproducerade avskiljarsystem i betong för olika kapaciteter och behov. Vi har betongsystem på 3, 6 och 9 m³ med beteckningar klass D körbar 40 ton i hårdgjord yta. Tankarna kombineras och byggs ihop som moduler för att passa de flesta typer av återvinningssystem och återvinningsanläggningar.
En betongavskiljare på 9 m³ väger cirka 12 ton inklusive lock, vilket gör den optimal för nedgrävning då den är viktneutral. Med schaktbotten på endast 3,2 meter från färdig mark vågar vi påstå att detta är det mest totalekonomiska alternativet på marknaden.

Rostfria stål- och plastavskiljarsystem

Förutom betongavskiljarsystem kan Revatec även leverera egenutvecklade avskiljarsystem i rostfritt stål eller plast för placering ovan mark. Dessa alternativ är lätta, flexibla och kan enkelt anpassas för olika typer av återvinningssystem och anläggningar. Rostfria stål- och plastavskiljarsystem är särskilt lämpliga för anläggningar där markförhållanden eller andra omständigheter gör det svårt eller opraktiskt att gräva ned en betongavskiljare.

Slamavsiljare, Oljeavskiljare och pumpbrunn ifrån revatec

Anpassning efter behov

Revatec strävar efter att erbjuda avskiljarsystem som passar varje kunds unika behov och förutsättningar. Oavsett om du väljer en betongavskiljare för nedgrävning eller ett rostfritt stål- eller plastsystem för placering ovan mark, kan du vara säker på att du får en lösning som är både effektiv och ekonomisk.