Lund Spårvagnsdepå – 2020

Där har vi installerat en tvättmaskin Christ C5000 som är en 3-borstars stationär tvättmaskin för stillastående tåg. En maskinmonterad torkanläggning som blåser av fordonets sidor med hjälp av 4 st högeffektiva torkfläktar. Komplett slam- och oljeavskiljarsystem samt Aqnova EcO3 som är ett renings- och återvinningsverk som levererar ett bra vatten för återvinning. I och med den kraftiga syresättningen och ozoninjiceringen reduceras oljor och tvättmedel kraftigt.