Mertainen tvättanläggning för gruvfordon

Med mycket möda och stort besvär lyckades vi i tid slutföra projektet åt NCC där vi byggde en tvättanläggning för gruvfordon, med LKAB som slutkund. Sandavvattnare, vattenrening och återvinning samt spolramp för laddtruckar lika Leveniämi.