Revingehed

I Revingehed installerade Revatec en komplett anläggning för tvätt av försvarets stridsfordon. Anläggningen stod klar hösten 2014.