Tågtvätt till Jernhusen i Stockholm

I samband med att vi vann upphandlingen till Jernhusen i Göteborg fick vi även en option på att bygga om Jernhusens tågtvätt i Hagalund i Stockholm. Arbetet beräknas att påbörjas under 2018.