Genomfartstvätt LKAB

Vi har byggt en genomfartstvätt för personbilar till LKAB. Personbilar som passerar ett gruvområde har en tendens att dra på sig en del smuts. Hos LKAB har vi valt att lösa problemet med en automatiserad spolanläggning  där samtliga fordon på väg ut från området måste passera. En smidig containerlösning som gör den mobil och anpassningsbar.

Genomfartstvätt LKAB Read More »