Tågtvätt i Malmö

I samband med kontraktet med Jernhusen i Göteborg vann vi även en option på att bygga om tvättanläggningen vid centralstationen i Malmö. Arbetet förväntas att komma igång under 2017.

Tågtvätt i Malmö Read More »