Vattenrening och tvättanläggning för sopbilar i Kalmar

Vi medverkar i byggandet av en ny sopanläggning i Moskogen utanför Kalmar där vi bygger en tvättanläggning för sopbilar. Vi kommer att leverera en automatiserad högtrycksanläggning för tvätt av KSRR:s sopbilar och även avskiljare och vattenåtervinning/rening för anläggningen.

Vattenrening och tvättanläggning för sopbilar i Kalmar Read More »