Komplett tvättanläggning till Länstrafiken Sörmlands depå i Trosa

Länstrafiken i Sörmland beställde en komplett tvättanläggning till sin depå i Trosa. Då man inte ville gräva ner nya avskiljare löste vi uppgiften med att flytta upp teknikrummet i en isolerad container för placering ovanför vårt egna betongavskiljarsystem. På så sätt minimerar vi rördragning mm. Hör av er om ni behöver någon att diskutera nya innovativa lösningar för era problem!