Komplett Spårvagnstvät i Ulvsundadepån

Sveriges modernaste spårvagnsdepå finns i Ulvsunda. Där installerar vi en komplett anläggning för tvätt av spårvagnarna. Driftstart beräknas ske i januari 2014.