Botkyrka Bussdepå – 2021

Vi fick i uppdrag att bygga om och bygga en ny tvätthall till Botkyrka bussdepå. Vi startade med den befintliga busstvätthallen som fick en provisorisk vattenåtervinning och reningsanläggning så de kunde fortsätta sin drift som vanligt. Så vi kunde starta med nybyggnationen som vi just nu håller på med för fullt. När den står klar så startar jobbet med att upprusta den befintliga hallen med ny utrustning för busstvätt.