Botkyrka Bussdepå – 2021

Vi byggde om den befintliga tvätthallen samt byggde en ny till Botkyrka bussdepå.