Nora Bussdepå – 2020

Vi har installerat en ny tvättmaskin Magnum C5000 i befintlig tvätthall.