Fortifikationsverket Enköping

Efter en hektisk vinter och vår lyckades vi i tid till slutbesiktning slutföra installationen av fordonsvårdsanläggningen till fortifikationsverket i Enköping. De ståtar nu med den mest avancerade tvättutrustningen som vi konstruerat och vi hoppas att anläggningen även fortsatt lever upp till de superlativ som nämndes vi överlämnandet.