Nobina Tender

Vi kommer under 2014 leverera nya tvättanläggningar till fyra stycken Nobinaanläggningar främst i norra Sverige. Vi tackar för förtroendet!