Produktutveckling tvättsystem Washcloud

Vårt senaste tillskott inom tvättsystem kallar vi Washcloud. Detta är en applikation med hårdvara som möjliggör registrering och inhämtande av olika data såsom förbrukning, tid, kund, fordon, fordonstyp mm. Vi kan komplettera med en variation av id-taggning och på så sätt få fram brukarvänliga rapporter ned till detaljnivå för underlag för fakturering eller övervakning. Självklart är systemet anpassat till modern teknik och kan både fjärrstyras, fjärrövervakas samt kommunicera med överordnade system.

Under 2016 kommer vi även att kunna erbjuda systemet som molntjänst.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *