Smålands Motor – 2019

Till Smålands Motor installerade vi ett vattenreningssystem som innebär komplett slam- och oljeavskiljarsystem samt reningsverket Fontis.