Temab Tierp Lastbilstvätt – 2019

\"\"

Där installerade vi en tvättmaskin Christ C5000 med 3 borstar för fordonstvätt, samt en vattenåtervinningsanläggning som stod klart i september 2019.